06-24698399

info@advind.nl
Menu

Welkom bij Advind Interventie Advies

Ongetwijfeld maakt u als werkgever gebruik van vele externe diensten, zogenoemde interventies en dienstverleners die u deze diensten leveren, de zogenoemde providers. Advind is uw "bruggenbouwer", zij wijst u de weg in het land van interventies en providers. Advind kent 3 vormen van dienstverlening: Interventie Advies, Interventie Abonnement en Interventie Onderzoek. Op deze site vindt u alle informatie over deze diensten.

Advind adviseert, Advind Ontzorgt, Advind verbindt!

  • 1Interventie Advies
  • 2Interventie Onderzoek
  • 3Interventie Abonnement

Interventie Advies

news_4

Ondernemen breng veel met zich mee, onder andere de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen. Ondernemen betekent ook dat er zaken worden ingeregeld, vooral rondom het grootste kapitaal in uw bedrijf: uw medewerkers. Maar wat regelt u hiervoor in? Heeft u een bedrijfsarts? Gebruikt u een arbeidsjurist? Maakt u gebruik van een partij die opleiding en training verzorgt voor uw werknemers? Gebruikt u een werving- en selectie bureau? Zet u externe dienstverleners in zoals een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, voedingsconsulent, arbeidsjurist, subsidie adviseur, Etcetera?

Er zijn zoveel externe diensten, zogenoemde interventies, waar een onderneming gebruik van maakt. Maar heeft u voor elk probleem een oplossing? En gebruikt u de dienstverlener, de provider, die het best bij u past? Brengt deze het beste resultaat? En heeft u überhaupt de tijd om dit uit te zoeken? Advind Interventie Advies helpt u met al deze vragen.

Wilt u een interventie inzetten, maar heeft u geen tijd om uit te zoeken welke interventie en welke provider het best past bij uw vraag? Advind zoekt een passende partij voor u.

– of –

Vraagt u zich af of u de beste interventie inzet, passend bij de vraag? Advind adviseert.

Advind is als een spin in het web. In haar web heeft Advind providers opgenomen die ruim 200 interventies kunnen verzorgen. Het web is ontstaan vanuit jarenlange opgebouwde ervaring van Advind met deze providers. Advind staat voor de prijs kwaliteit verhouding van haar providers.

Verwacht u vaker een beroep te doen op de diensten van Advind? Dan is een abonnement of strippenkaart wellicht iets voor u. Zie de informatie onder tabblad Abonnement.

Advind adviseert, Advind ontzorgt, Advind verbindt!

Interventie Onderzoek

news_5

Welke interventies worden er in uw bedrijf ingezet? En welke kosten zijn hier mee gemoeid? Zijn deze interventies wenselijk? En wordt de best passende interventie en provider ingezet passend bij de vraag of het probleem?

Weet u het antwoord op deze vragen?

Advind Interventie Advies geeft u een eenvoudig inzicht in alle interventies die er door uw organisatie worden ingezet, wat de kosten van deze interventies zijn en wat de resultaten waren van het inzetten van deze interventies. Indien gewenst geeft Advind u een onafhankelijk advies over welke interventies wel en niet wenselijk zijn en bemiddelt Advind tussen uw organisatie en providers.

Wat levert het u op?

U heeft inzicht in wat er speelt in uw bedrijf op het gebied van interventies. U weet wat deze interventies kosten. U krijgt inzicht in de resultaten van de ingezette interventies. U krijgt inzicht in de noodzakelijkheid van deze interventies. U krijgt inzicht in besparingsmogelijkheden op het gebied van het inzetten van interventies

Advind adviseert, Advind ontzorgt, Advind verbindt!

Interventie Abonnement

news_9

Zoekt u regelmatig advies over in te zetten interventies, dan heeft u de mogelijkheid een abonnement aan te gaan. Advind wordt hierdoor uw vaste sparringpartner, waarop u ten alle tijde een beroep kan doen. Kies voor een vast maandelijks abonnement of wellicht is een strippenkaart meer iets voor u. Advind biedt u de keuze die bij uw wensen past.

Advind adviseert, Advind verzorgt, Advind verbindt!

Interventie advies

Heeft u een probleem, maar u weet niet welke interventie u hiervoor in moet zetten? Of wilt u een interventie inzetten maar zoekt u de juiste provider?   Vaak is het een ware zoektocht naar een passende interventie en/of provider. Dat kost tijd. En wie garandeert u dat u de best passende interventie en/of provider […]

Interventie onderzoek

Welke interventies worden er in uw bedrijf ingezet? En welke kosten zijn hier mee gemoeid? Zijn deze interventies wenselijk? En wordt de best passende interventie en provider ingezet passend bij de vraag of het probleem? Weet u het antwoord op deze vragen? Advind Interventie Advies geeft u een eenvoudig inzicht in alle interventies die er door […]

Interventie abonnement

Zoekt u regelmatig advies over in te zetten interventies, dan heeft u de mogelijkheid een abonnement aan te gaan. Advind wordt hierdoor uw vaste sparringpartner, waarop u ten alle tijde een beroep kan doen. Kies voor een vast maandelijks abonnement of wellicht is een strippenkaart meer iets voor u. Advind biedt u de keuze die […]